Aktualności

Tarcze diamentowe do cięcia

Poniżej prezentujemy nasze najpopularniejsze tarcze do cięcia. Szerszy asortyment znajdziecie Państwo w naszych cennikach. "Program doboru technicznego" służy dobraniu odpowiedniej tarczy do konkretnego zastosowania, maszyny itp. Oparty jest na naszym wieloletnim doświadczeniu. Więcej szczegółów w naszym biurze.

Przegląd tarcz
Dobór techniczny
Błędy w eksploatacji

Pomimo znacznej wiedzy na temat budowy i zastosowania narzędzi diamentowych, nie da się całkowicie wyeliminować różnego rodzaju problemów występujących w trakcie pracy. Poniżej przedstawiamy proste przykłady błędów występujących podczas eksploatacji. W większości przypadków, sama ich klasyfikacja i działania zaradcze pozwolą na wyeliminowanie wielu problematycznych sytuacji.

1. Rezonans tarczy, tarcza się deformuje

przyczynaprzeciwdziałanie
zbyt duży nacisk tarczy na materiałzmniejszyć prędkość posuwu, nie naciskać zbyt mocno
tarcza nie wcina się w materiał, jest zbyt twarda dla obrabianego materiałudobrać odpowiednią tarczę do obrabianego materiału, skontaktować się z dostawcą
źle zamocowany materiał, przesuwający się pod naciskiem tarczynależycie zamocować materiał (dotyczy pił stołowych)
zbyt małe lub różne kołnierze mocujące (powstają naprężenia w dysku)stosować właściwe kołnierze o jednakowej średnicy
przy cięciu na sucho, przegrzanie z powodu zbyt krótkiego czasu chłodzenia na biegu jałowymstosować dłuższe czasy pracy na biegu jałowym
narzędzie zostało zamocowane na źle wyregulowaną maszynęustawić, wycentrować tarczę

2. Przegrzewanie tarczy

przyczynaprzeciwdziałanie
niedostateczne chłodzeniezapewnić dostateczną ilość wody w obiegu chłodzącym, sprawdzić pompy; przy cięciu na sucho stosować płytsze cięcia lub stosować cięcie warstwowe, pamiętać o chłodzeniu tarczy na biegu jałowym
niewłaściwy rodzaj tarczy dla obrabianego materiałudobrać tarczę zgodnie z tabelą zastosowań
zbyt duża szybkość cięciazmniejszyć prędkość posuwu

3. Tarcza nie chce ciąć

przyczynaprzeciwdziałanie
zbyt twarda tarcza dla obrabianego materiałudobrać tarczę zgodnie z tabelą zastosowań
niedostateczna moc napędowasprawdzić mocowanie pasów klinowych i moc silnika
stępiona tarcza (długotrwałe zastosowanie w twardych lub glazurowanych materiałach)naostrzyć narzędzie poprzez cięcie w materiale o strukturze ściernej, w przypadku powtarzającego się tępienia zastosować tarczę z bardziej miękkim spoiwem
zużycie części segmentu zawierającej diament (dot. niektórych tarcz z tzw. stopką segmentu)wymiana tarczy
stępione narzędzie (zbyt wysoka prędkość obrotowa)dopasować do maszyny rodzaj i średnicę tarczy
stępienie narzędzia wywołane nieprawidłowym naciskiem na materiał obrabianydobrać siłę nacisku aby narzędzie "samoistnie" wchodziło w materiał

4. Nadmierne zużycie

przyczynaprzeciwdziałanie
niezgodność z tabelą zastosowań (cięty materiał o wysokiej strukturze ściernej np. cięcie cegły tarczą do glazury)dobrać odpowiednią tarczę do obrabianego materiału
zbyt mała ilość chłodziwa na tarczysprawdzić pompę, oczyścić system wodny

5. Pęknięcie dysku
UWAGA! Użycie pękniętego dysku grozi niebezpieczeństwem!

przyczynaprzeciwdziałanie
zbyt twarda tarcza dla obrabianego materiałuzastosować tarcze o bardziej miękkim spoiwie
zbyt silny nacisk, zaklinowania lub skręcenia tarczy w czasie cięcia mogą doprowadzić do zmęczenia materiału dyskupracować z równomiernym posuwem, dokonywać cięcia w linii prostej
niedostateczny dopływ wody, użycie tarcz do cięcia na sucho bez chłodzenia na biegu jałowym (przegrzanie dysku)przepływ wody przy cięciu na mokro 7-18 l/min; przy cięciu na sucho stosować przerwy na chłodzenie powietrzem (10 s. co 2 min)
zbyt wysoka prędkość obrotowadostosować prędkość do wymaganej przy pomocy przełożeń

6. Odpadanie segmentów

przyczynaprzeciwdziałanie
materiał ślizga się przy cięciu (klinowanie, zakleszczanie tarczy)zapewnić stabilność obrabianego materiału
zbyt twarda tarcza - stępienie prowadzące do obrywania segmentówzastosować tarczę z bardziej miękkim spoiwem
skrzywienie tarczyzużyte kołnierze dociskowe
bicie promieniowezużyte łożyska i/lub wał
przegrzanie - niebieskawe zabarwienie tarczy w okolicy brakujących segmentówsprawdzić system chłodzenia; przy cięciu na sucho - ciąć warstwami, chłodzić na biegu jałowym

7. Pękanie segmentów

przyczynaprzeciwdziałanie
zbyt twarda tarcza do obrabianego materiałudobrać tarczę z bardziej miękkim spoiwem
zbyt duża szybkość cięciazmniejszyć prędkość posuwu

8. Nierównomierne zużycie segmentów

przyczynaprzeciwdziałanie
złe ustawienie piły w linii lub niedostateczna ilość wodysprawdzić ustawienie piły; oczyścić system chłodzenia, sprawdzić czy woda trafia prawidłowo na krawędź natarcia tarczy, sprawdzić czy pompa podaje wodę równomiernie i w dostatecznej ilości
zużyty wał, zużyte łożyska, otwór mocujący na tarczy większy niż wałek, zabrudzenie lub uszkodzenie kołnierzy, ew. stępienie narzędziawymienić łożyska lub wał, sprawdzić i oczyścić kołnierze, używać kołków zabierakowych

9. Podcięcie tarczy (zaostrzenie poniżej segmentów)

przyczynaprzeciwdziałanie
cięcie materiału o wysokiej strukturze ściernej, którego składniki zeszlifowują dysk podczas cięciazjawiska tego nie można wyeliminować całkowicie, można natomiast ograniczyć go używając tarcz z segmentami ochronnymi oraz zwiększając dopływ wody
przy piłach drogowych - przelotowe cięcie materiału, woda chłodząca wycieka ze szczeliny dylatacyjnej, tarcza przegrzewa się, czasami podcina też podsypkęzmniejszyć głębokość cięcia (powinna być minimalnie mniejsza niż grubość ciętego materiału)

10. Błędy w ruchu obrotowym (owalne zużycie tarczy)

przyczynaprzeciwdziałanie
zbyt twarde spoiwo, diament tępi się nie wykruszając, materiał jest wypychany co jest powodem nierównomiernego ścieraniadobrać tarcze z bardziej miękkim spoiwem
wytarte rowki na wale napędowym przez słabo zamocowaną tarczęwymienić zużyty wal, aby wyeliminować niecentryczne prowadzenie tarczy
zużycie łożyskawymienić łożyska

11. Rozkalibrowanie otworu do mocowania

przyczynaprzeciwdziałanie
złe osadzenie tarczypoprawnie osadzić tarczę na wale a następnie dokładnie dokręcić kołnierz mocujący
źle zamocowany kołnierz przez co tarcza obraca się na waledokręcić śrubę mocującą
zużyte kołnierze lub wałwymienić zużyte części, sprawdzić czy kołnierze należycie przylegają do dysku
2022-01-24 11:15:47 wydrukowano ze strony firmy Dr.Schulze-Polska sp. z o.o.: www.schulze.pl
© 2013 Dr.Schulze-Polska sp. z o.o.Polityka cookies